El mirall de l’Heure Bleue.

El mirall de l’Heure Bleue. Història d’un procés creatiu.

Xavier Escribà.

Museu de l’Empordà

Disseny editorial