+ Catalunya

Departament Innovació, Universitats i Empresa.

_

Disseny del llibret de la memòria d’actuacions del gabinet del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.