Especialitat Gastronòmica.

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Turisme.

Creació de la imatge gràfica de la nova categorització d’Especialitat Gastronòmica per establiments hotelers de Catalunya.

Trobeu +info al portal Gencat