Pàgina 23 Art & Utopia

Disseny gràfic de la imatge corporativa de Pàgina 23, Art & Utopia.